Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Classes passives
domingo, 22 de mayo de 2022 22:04:59
AVISOS

  • La FNMT ha habilitado la renovación de los certificados de Persona Física, caducados a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
  • Inici

Classes Passives

La seu electrònica de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social i Pensions permet als ciutadans, en el seu propi nom o a través dels seus representants, la gestió per Internet de determinats tràmits relacionats amb les pensions i prestacions de Classes Passives.

  • Consulta de dades personals i econòmics de les pensions abonades per Classes Passives.
  • Obtenció d'informes: rebuts de la nòmina actual i de les nòmines anteriors (els últims dotze mesos), informe de la revaloració de l'any en curs.
  • Obtenció de certificats: certificat de retencions a compte de l'IRPF, certificats de pensions en alta (mensuals i anuals), certificat de pensionista, certificat negatiu, certificat de pensionista de jubilació per incapacitat/retiro per inutilitat.
  • Accés al contingut de les notificacions i comunicacions de la Sotsdirecció General de Gestió de Classes Passives en la qual vostè sigui destinatari.

Tipus d'accés

  • Certificat electrònic d'identificació o DNI electrònic
  • Clave Només consultes d'informes i certificats
Administración electrónica