Ir al contenido
Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Classes passives
martes, 25 de junio de 2024 4:05:51
AVISOS
 • Nota informativa sobre las devoluciones a mutualistas.Tienen a su disposición el siguiente enlace de la AEAT: https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/irpf/mutualistas-solicitudes-devolucion.html. NO ES NECESARIO ADJUNTAR A LA SOLICITUD NINGÚN TIPO DE DOCUMENTACIÓN.
 • Se recomienda no utilizar el navegador Internet Explorer para la correcta utilización de los servicios de la sede electrónica de clases pasivas, sustituyéndolo por alternativas como Google Chrome.
 • La FNMT ha habilitado la renovación de los certificados de Persona Física, caducados a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
 • Inici

Classes Passives

La seu electrònica de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social i Pensions permet als ciutadans, en el seu propi nom o a través dels seus representants, la gestió per Internet de determinats tràmits relacionats amb les pensions i prestacions de Classes Passives.

 • A través de l'opció "Ciudadanos": Consulti, obtingui informes i certificats personals sobre les prestacions que abona Classes Passives. L'autenticitat i integritat de tals certificats pot ser comprovada per tercers interessats en l'apartat verificació de documents.
 • A través de l'opció "Sol·licitud electrònica de prestacions": La Direcció general d'Ordenació de la Seguretat Social ve oferint als funcionaris i als beneficiaris inclosos en el Règim de Classes Passives de l'Estat la possibilitat de presentar electrònicament, tots els dies de l'any i a qualsevol hora, diferents sol·licituds per al reconeixement, el pagament i realitzar modificacions referents a les pensions i prestacions de Classes Passives.
 • A més a la Carpeta Ciudadana: (carpetaciudadana.gob.es), a través de les opcions:

  -Els meus escrits i sol·licituds:: pot consultar les seves sol·licituds o escrits presentats en un organisme amb destinació a un altre organisme o administració.

  -Els meus documents: en aquest apartat es pot consultar la informació sobre els documents que el ciutadà ha anat consultant al llarg del temps.

 • Accés al contingut de les notificacions i comunicacions de la Sotsdirecció General de Gestió de Classes Passives en la qual vostè sigui destinatari.

Tipus d'accés

 • Certificat electrònic d'identificació o DNI electrònic
 • Clave Només consultes d'informes i certificats
Administración electrónica