Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Classes passives
diumenge, 25 d'octubre de 2020 11:31:23
  • Inici
  • > Sol•licitud electrònica de prestacions

Presentació de sol·licituds electròniques

 

AVISO

AVISO: Únicamente se permite la Tramitación Electrónica con certificado electrónico o DNI-e

La FNMT ha habilitado la renovación de los certificados de Persona Física, caducados a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. https://www.sede.fnmt.gob.es/avisos-ceres Abre en nueva ventana

A través dels enllaços als formularis de tramitació electrònica es pot presentar electrònicament, tots els dies de l'any i a qualsevol hora, sol·licituds, escrits i comunicacions relacionats amb els procediments de reconeixement i pagament de les prestacions de Classes Passives, que figuren a continuació:

Procediments o tràmitsFormulari de tramitació electrònicaInformació
Modificació de dades de pensions de classes passives Abre en nueva ventana--
Sol·licitud d'informació prèvia a la jubilació Abre en nueva ventana Abre en nueva ventana. Se sale fuera de la sede
Comunicació de baixa en nòmina Abre en nueva ventana--
Comunicació de dades per al càlcul de retenció a compte de l'IRPF Abre en nueva ventana Abre en nueva ventana. Se sale fuera de la sede
Revisió d'actes administratius en matèria de Classes Passives Abre en nueva ventana--
Sol·licitud de bestreta del Fons de Garantia del Pagament d'Aliments Abre en nueva ventana Abre en nueva ventana. Se sale fuera de la sede
Sol·licitud de complements econòmics Abre en nueva ventana Abre en nueva ventana. Se sale fuera de la sede
Pensions derivades de la guerra civil: causants Abre en nueva ventana Abre en nueva ventana. Se sale fuera de la sede
Pensions derivades de la guerra civil: familiars Abre en nueva ventana Abre en nueva ventana. Se sale fuera de la sede
Sol·licitud de pensions de Viduïtat de Classes Passives Abre en nueva ventana Abre en nueva ventana. Se sale fuera de la sede
Sol·licitud de pensions d'Orfandat de Classes Passives Abre en nueva ventana Abre en nueva ventana. Se sale fuera de la sede
Sol·licitud de pensió de Viduïtat quan hi ha fills menors o incapacitats Abre en nueva ventana Abre en nueva ventana. Se sale fuera de la sede
Sol·licitud de pensions a favor de Pares de Classes Passives Abre en nueva ventana Abre en nueva ventana. Se sale fuera de la sede
Sol·licitud de pensió en favor de familiars de legislació vigent a 31/12/1984 Abre en nueva ventana Abre en nueva ventana. Se sale fuera de la sede
Sol·licitud d'Ajuda Econòmica a Víctimes Directes de Delictes Violents Abre en nueva ventana Abre en nueva ventana. Se sale fuera de la sede
Sol·licitud d'Ajuda Econòmica per Defunció a Víctimes Indirectes de Delictes Violents Abre en nueva ventana Abre en nueva ventana. Se sale fuera de la sede
Sol·licitud d'Ajuda Econòmica per Despeses Funeràries a Víctimes Indirectes de Delictes Violents Abre en nueva ventana Abre en nueva ventana. Se sale fuera de la sede
Recurs de reposició Abre en nueva ventana--
Sol·licitud de rehabilitació de Pensions de Classes Passives Abre en nueva ventana--
Sol·licitud d'acumulació de Pensions de Classes Passives Abre en nueva ventana--
Sol·licitud d'Havers meritats i no percebuts Abre en nueva ventana--
Sol·licitud de cobrament en entitat financera en l'exterior Abre en nueva ventana Abre en nueva ventana. Se sale fuera de la sede

Accedeixi al formulari de propòsit general per a la sol·licitud electrònica de les següents prestacions de Classes Passives: