Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Klase Pasiboak
domingo, 5 de febrero de 2023 5:45:48
AVISOS
  • Se recomienda no utilizar el navegador Internet Explorer para la correcta utilización de los servicios de la sede electrónica de clases pasivas, sustituyéndolo por alternativas como Google Chrome.

  • La FNMT ha habilitado la renovación de los certificados de Persona Física, caducados a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
  • Hasiera

Klase Pasiboentzako

Gizarte Segurantzaren eta Pentsioen Estatu-idazkaritzaren egoitza elektronikoari esker, herritarrek, bere izenean edo ordezkarien bidez, Internetez baliatuta Klase Pasiboen pentsioei eta prestazioei lotutako zenbait izapide bideratu ahal izango dituzte.

  • Klase Pasiboak ordaindutako pentsioen datu pertsonalak eta ekonomikoak kontsultatu.
  • Informeen lorpena: egungo eta aurreko nominen agiria (azken hamabi hileak), aurtengo errebalorizazioaren informea.
  • Ziurtagirien lorpena: Atxikitze ziurtagiria PFEZen kontura, alta duten pentsioen ziurtagiria (hilekoak eta urtekoak), pentsionistaren ziurtagiria, ziurtagiri negatikoa, ezintasuna/ ezgaitasuna dela eta pentsionista erretiroaren ziurtagiria.
  • Jasotzaile gisa zauden Langileen Kostuen Zuzendaritza Nagusiak igorritako jakinarazpenen eta mezuen edukia eskuratu mezuaren ordez.

Sarbide mota

  • Identifikatzeko ziurtagiri elektronikoa edo NAN elektronikoa..
  • Clave Bakarrik txostenen eta ziurtagirien kontsultak

Beste zenbait aterirako sarrera:

Administración electrónica