Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Clases Pasivas
jueves, 30 de noviembre de 2023 9:16:21
  • Inicio
  • > Declaración de Accesibilidade

Declaración de Accesibilidade

La Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones se ha comprometido a hacer accesibles sus sitios web, de conformidad con el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.

La presente declaración de accesibilidad se aplica al sitio web https://clasespasivas.gob.es/sitios/sedeclasespasivas/gl-ES/

Situación de cumprimento

Estes sitios web son parcialmente conformes co RD 1112/2018 debido á falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación.

Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

Falta de conformidade co RD 1112/2018

Poden existir fallos puntuais de edición nalgunha das páxinas web, tanto en contidos HMTL como en documentos finais, publicados en data posterior ao 20 de setembro de 2018 (data de entrada en vigor do Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro).

Carga desproporcionada

No aplica

O contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable

Poderían existir arquivos ofimáticos, en PDF ou outros formatos, que non cumpran na súa totalidade todos os requisitos de accesibilidade.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

A presente declaración foi preparada o 31 de outubro de 2018.

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoevaluación levada a cabo polo propio organismo.

Última revisión da declaración: 28 de outubro de 2021.

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a) do RD 1112/2018) por exemplo:

  • Informar sobre calquera posible incumprimento por parte dos sitios web aos cales se lles aplica a presente declaración de accesibilidade.
  • Transmitir outras dificultades de acceso ao contido.
  • Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade.

Escribindo un e-mail a administrador-portal@igae.hacienda.gob.es ou a través do formulario Outras incidencias da nosa Guía Técnica.

Dirección de contacto:

C/ Mateo Inurria, 15

28071.- MADRID

As comunicacións serán recibidas e tratadas pola unidade encargada da administración e xestión dos portais web e sedes electrónicas da Administración Orzamentaria.

Procedemento de aplicación

O procedemento de reclamación recollido no artigo 13 do RD 1112/2018 entrará en vigor o 20 de setembro de 2020.

Contido opcional

Este sitio web cumpre cos requisitos da Norma UNE-EN 301549  considerando as excepcións do RD 1112/2018.

A última revisión realizouse o 28 de outubro de 2021.

Os portais web e sedes electrónicas da Administración Orzamentaria atópanse optimizados para a versión 8.0 ou superior de Microsoft Internet Explorer e para as últimas versións de Google Chrome, Firefox, Safari e Opera. A resolución web mínima recomendada é de 1280x1024.

Os portais web e sedes electrónicas da Administración Orzamentaria foron deseñados para a súa correcta visualización, non tan soamente en equipos de escritorio, senón tamén en tabletas e teléfonos intelixentes. No caso da aplicación de Rexistro Electrónico (Rexistro-e), é recomendable executala desde un equipo de escritorio, para unha maior facilidade no enchemento e firma de solicitudes.