Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Clases Pasivas
jueves, 30 de noviembre de 2023 7:49:10
  • Inicio
  • > Queixas e suxestións

Queixas e suxestións

Os medios dispoñibles para a formulación de queixas e suxestións en relación co contido, xestión e servizos ofrecidos na sede de clases pasivas son os seguintes:

  • Presentación presencial ou por correo postal perante os rexistros xerais e as oficinas de atención ao público dos servizos centrais e das oficinas periféricas do departamento, dirixidas aos órganos ou organismos responsables, de acordo co procedemento establecido no artigo 15 do Real decreto 951/2005, do 29 de xullo, polo que se establece o marco xeral para a mellora da calidade na Administración xeral do Estado.