Sede Electrónica de la Dirección General de Costes de Personal
Sello Excelencia EVAM 200-299, año 2018
sede electrónica
Clases Pasivas
xoves, 24 de setembro de 2020 19:02:04
  • Inicio
  • > Queixas e suxestións

Queixas e suxestións

Os medios dispoñibles para a formulación de queixas e suxestións en relación co contido, xestión e servizos ofrecidos na sede de clases pasivas son os seguintes:

  • Presentación presencial ou por correo postal perante os rexistros xerais e as oficinas de atención ao público dos servizos centrais e das oficinas periféricas do departamento, dirixidas aos órganos ou organismos responsables, de acordo co procedemento establecido no artigo 15 do Real decreto 951/2005, do 29 de xullo, polo que se establece o marco xeral para a mellora da calidade na Administración xeral do Estado.

 

  • Presentación telemática a través do servizo da Inspección Xeral do Departamento, operativo na sede electrónica central do Ministerio.

Presentación telemática de queixas e suxestións