Sede Electrónica de la Dirección General de Costes de Personal
Sello Excelencia EVAM 200-299, año 2018
sede electrónica
Clases Pasivas
xoves, 24 de setembro de 2020 20:44:57
  • Inicio
  • > Sinatura electrónica

Sinatura electrónica

As especificacións de sinatura electrónica axustaranse á política de sinatura electrónica e certificados no ámbito da Administración xeral do Estado e dos seus organismos públicos, mediante a utilización de certificados electrónicos dos previstos no artigo 13.2, subepígrafes a) e b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.

Relación de prestadores de servizos de certificación Abre en nueva ventana

Punto de información sobre firma electrónica en la FNMT