Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Clases Pasivas
domingo, 25 de outubro de 2020 11:07:15

Os nosos compromisos

 
 • As pensións de xubilación abonaranse na nómina do mes seguinte ao da xubilación, garantíndose a non interrupción de rendas.
 • As pensións familiares, causadas por funcionarios civís, abonaranse en nómina do mes seguinte á data da solicitude da pensión, ou da recepción da documentación requirida. 
 • As pensións militares abonásense na mesma nómina ou na do mes seguinte á recepción da documentación da pensión militar.
 • As consultas escritas serán contestadas nun prazo non superior a 7 días hábiles.
 • Las consultas recibidas a través del formulario disponible en el Buzón de Consultas del Portal de Clases Pasivas serán contestadas en un plazo no superior a 5 días hábiles.
 • As consultas recibidas por correo electrónico serán contestadas nun prazo non superior a 5 días hábiles.
 • O tempo de espera das chamadas atendidas non será superior a 5 minutos.
 • As citas previas, para ser atendido persoalmente para informar o importe da súa futura pensión, concederanse nun prazo que non excederá de 15 días hábiles, salvo que o cidadán pida cita para unha data posterior.
 • As consultas escritas sobre o importe das pensións dos funcionarios próximos a xubilarse contestaranse nun prazo máximo de 15 días hábiles.
 • O prazo de contestación ás queixas e suxestións non será superior a 10 días hábiles
 • Publicación nun día hábil tras a súa recepción dos novos contidos recibidos no Portal de Clases Pasivas.