Ir al contenido
Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Clases Pasivas
martes, 25 de junio de 2024 4:02:22
  • Inicio
  • > Representante Voluntario

Representante voluntario

O Rexistro Electrónico de Apoderamento (REA) permitirá facer constar as representacións que os cidadáns outorguen a terceiros para actuar no seu nome de forma electrónica ante a AGE e os seus organismos públicos vinculados ou dependentes.

Representante voluntarioAbre en nueva ventana

ATENCIÓN: este acceso é unicamente para persoas que posúan un apoderamento vixente no Rexistro Electrónico de Apoderamentos para poder acceder en nome do seu poderdante. No caso de que desexe acceder aos seus propios datos como pensionista, debe facelo a través da opción de “Cidadáns” do menú da esquerda: https://clasespasivas.gob.es/sitios/sedeclasespasivas/gl-ES/pensionesPercibidas/Paginas/PensionesPercibidas.aspx