Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Clases Pasivas
jueves, 30 de noviembre de 2023 8:26:55
  • Inicio
  • > Representante Voluntario

Representante voluntario

O Rexistro Electrónico de Apoderamento (REA) permitirá facer constar as representacións que os cidadáns outorguen a terceiros para actuar no seu nome de forma electrónica ante a AGE e os seus organismos públicos vinculados ou dependentes.

Representante voluntarioAbre en nueva ventana