Ir al contenido
Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Clases Pasivas
martes, 25 de junio de 2024 4:43:53
  • Inicio
  • > Solicitude electrónica de prestacións

Presentación de solicitudes electrónicas

AVISO: Únicamente se permite la Tramitación Electrónica con certificado electrónico o DNI-e

La FNMT ha habilitado la renovación de los certificados de Persona Física, caducados a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. https://www.sede.fnmt.gob.es/avisos-ceresAbre en nueva ventana

A Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social vén ofrecendo aos funcionarios e aos beneficiarios incluídos no Réxime de Clases Pasivas do Estado a posibilidade de presentar electronicamente, todos os días do ano e a calquera hora, as seguintes solicitudes:

Procedementos o trámitesFormulario de Tramitación ElectrónicaInformación
Modificación de datos de pensións de clases pasivas Abre en nueva ventana--
Solicitude de información previa á xubilación Abre en nueva ventana Abre en nueva ventana. Se sale fuera de la sede
Comunicación de baixa en nóminaa Abre en nueva ventana--
Comunicación de datos para o cálculo de retención a conta do IRPF Abre en nueva ventana Abre en nueva ventana. Se sale fuera de la sede
Revisión de actos administrativos en materia de Clases Pasivas Abre en nueva ventana--
Solicitude de anticipo do Fondo de Garantía do Pago de Alimentos Abre en nueva ventana Abre en nueva ventana. Se sale fuera de la sede
Solicitude de complementos económicos Abre en nueva ventana Abre en nueva ventana. Se sale fuera de la sede
Pensións derivadas da guerra civil: causantes Abre en nueva ventana Abre en nueva ventana. Se sale fuera de la sede
Pensións derivadas da guerra civil: familiares Abre en nueva ventana Abre en nueva ventana. Se sale fuera de la sede
Solicitude de pensións de Viuvez de Clases Pasivas Abre en nueva ventana Abre en nueva ventana. Se sale fuera de la sede
Solicitude de pensións de Orfandade de Clases Pasivas Abre en nueva ventana Abre en nueva ventana. Se sale fuera de la sede
Solicitude de pensión de Viuvez cando hai fillos menores ou incapacitados Abre en nueva ventana Abre en nueva ventana. Se sale fuera de la sede
Solicitude de pensións a favor de Pais de Clases Pasivas Abre en nueva ventana Abre en nueva ventana. Se sale fuera de la sede
Solicitude de pensión en favor de familiares de lexislación vixente a 31/12/1984 Abre en nueva ventana Abre en nueva ventana. Se sale fuera de la sede
Solicitude de Axuda Económica a Vítimas Directas de Delitos Violentos Abre en nueva ventana Abre en nueva ventana. Se sale fuera de la sede
Solicitude de Axuda Económica por Falecemento a Vítimas Indirectas de Delitos Violentos Abre en nueva ventana Abre en nueva ventana. Se sale fuera de la sede
Solicitude de Axuda Económica por Gastos Funerarios a Vítimas Indirectas de Delitos Violentos Abre en nueva ventana Abre en nueva ventana. Se sale fuera de la sede
Recurso de reposición Abre en nueva ventana--
Solicitude de rehabilitación de Pensións de Clases Pasivas Abre en nueva ventana--
Solicitude de acumulación de Pensións de Clases Pasivas Abre en nueva ventana--
Solicitude de Haberes devengados e non percibidos Abre en nueva ventana--
Solicitude de cobro en entidade financeira no exterior Abre en nueva ventana Abre en nueva ventana. Se sale fuera de la sede

Acceda ao formulario de propósito xeral para a solicitude electrónica das seguintes prestacións de clases pasivas: