Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Clases Pasivas
domingo, 25 de outubro de 2020 12:42:12

Manual de usuario

 
  1. Este Registro está habilitado para la recepción de los formularios normalizados correspondientes a determinados procedimientos y servicios que, en materia de Clases Pasivas, son competencia de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, todos los días del año, durante las 24 horas del día.
  2. Admítense ficheiros dun tamaño máximo de 7168 KB (7 MB) cada un, cun tamaño total máximo de todos os anexos de 13312 KB (13 MB).
  3. Para axuntar algún ficheiro electrónico os formularios de solicitude dispoñen dun botón denominado "ANEXAR". Despois de premer este botón, deberá elixir o ficheiro que desexa incluír como ficheiro ANEXO. O sistema permite axuntar varios ficheiros e tamén eliminar ficheiros adxuntos sempre que se faga antes do envío da solicitude.
  4. Despois de cubrir a solicitude, solicitaráselle a súa sinatura e envío. Tras este trámite, o sistema xerará un "aviso de recepción" que o usuario poderá imprimir ou gardar.
  5. Non obstante, a través da opción "Recuperar solicitudes" o usuario terá acceso en todo momento á información anterior que poderá ser consultada, ou descargada novamente.
  6. O sistema tamén permite engadir información ou completar calquera solicitude ou trámite realizado con anterioridade.
  7. Calquera consulta relacionada cos contidos ou o funcionamento desta Sede ou Rexistro Electrónico de Clases Pasivas, debe formulala a través da páxina de Atención ao pensionista de Clases Pasivas (Contactos).
  8. FAQ: Preguntas Frecuentes e Resolución de Problemas.
  9. Manual d'Usuari: Documento PDF coa axuda detallada e completa de Registro-e (inclúe FAQ).
Esquema del registro electrónico de Clases Pasivas